מסילה מזרחית קטע B, תוואי הפרויקט

מחלף חריש

כביש 859 - קידום זמינות

כביש 89, כברי - נהריה תוואי הפרויקט

כפר ורדים, שלב ג׳

מעלות כפר הנשיא

כביש 77 תל קשיש - ישי

כביש 79 סוללים ריינה

Designed & Created by Studio Vered Nevo

משרדי הנהלה ואזור מרכז | טל: 03-7396722 | פקס: 03-7396725